मुख्य पृष्ठ >>डिसक्लेमर (Disclaimer)

ई-बुक्समधील अक्षरांची माडंणी व त्यांचे दृष्य हे वापरात असलेल्या संगणक प्रणाली (Operating System) व अनुप्रयोगांवर (Applications) अवलंबून आहे. कृपया याची नोंद घ्यावी.

विश्वकोशाची वेब आवृती IE7, Mozilla Firefox किंवा Google Chrome ह्या वेब ब्राउजर वर सुरेख दिसेल. IE8 वापरासाठी “Compatibility View” हा पर्याय निवडणे गरजेचे आहे. त्यासाठी IE8 “Tools →Compatibility View मध्ये जा.


 


मंडळाची माहिती

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या महाजालकावरील संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे. महाराष्ट्रातील साहित्य आणि संस्कृती यांची जोपासना करण्याच्या कामी १९६० पासून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ कार्यरत आहे.