शब्द समानार्थी व्याख्या
कॅरम पु. टिकल्यांचा एक बैठा खेळ [इं.]
कॅरमबोर्ड पु. टिकल्यांचा खेळ खेळण्याचा चार पॉकेट्सचा लाकडी बोर्ड.
कॅरोटीन न. भाजीपाल्यातून मिळणारे ‘अ’ जीवनसत्त्व. पालेभाज्या खाणाऱ्या प्राण्यांच्या शरीरात ह्याचे रूपांतर ‘अ’ जीवनसत्त्वात होते. गाजर, कोथिंबीर इ. मध्ये हे असते. [इं.]
कॅलरी स्त्री. उष्णतेचा एकम; उष्णतेचे एकक (युनिट). उष्णता मोजण्याचे माप. [इं.]
कॅल्शिअम न. (रसा.) एक धात्विक मूलद्रव्य.
कॅल्सीमाला स्त्री. (भूशा.) कल्शिअम जास्त प्रमाणात असणाऱ्या अग्निजन्य खडकांचा समूह.
कॅसेट स्त्री. १. एक्स रे फिल्मसाठी किंवा कोणत्याही छायाचित्रणाच्या फिल्मसाठी असलेले प्रकाशबंद धारकपात्र. २. ध्वनिफीत ठेवण्याची डबी; आवरण. [इं.]
कँकर रोग   (कृषी) कागदी लिंबाच्या पानावर, कांद्यांवर तसेच फळांवर सूक्ष्म जंतूंमुळे पडणारे वाटोळे, बारीक, तपकिरी रंगाचे डाग.
कँटन पु. (भूगोल.) स्वित्झर्लंड व फ्रान्समधील लहान प्रादेशिक विभाग. ह्याच शब्दावरून लष्करी वसाहत या अर्थाचा कँटोनमेंट हा शब्द तयार झाला आहे. [इं.]
कँडलशक्ती स्त्री. प्रकाश मोजण्याची पट्टी. २. कँडलशक्ती म्हणजे एका मेणबत्तीचा पडणारा प्रकाश.
कँडेला स्त्री. प्रकाशशक्तीचे माप.
कै. कैं वि. कित्येक; अनेक.
कै. कैं क्रिवि. १. केव्हा; कधी. पहा : कई : ‘आता कर्मठां कैवारी । मोक्षाची हे ॥’ - ज्ञा १८·६८. [सं. कदा]
कै   कोठे : ‘तरि मागिला जुंझी राणे । कै गेलें होते ।’ - शिव ९१५. [सं. क्व]
कैं   कोठे : ‘तरि मागिला जुंझी राणे । कै गेलें होते ।’ - शिव ९१५. [सं. क्व]
कैक वि. पुष्कळ; कित्येक. [सं. कतिपय + एक]
कैकट   पहा : कीकट : ‘आणि देख कैकट फटकाळा ।’ - यथादी १७·२३५.
कैकट वि. १. भयंकर; रानटी; वाईट; दरिद्री; किड्यांचा (देश). २. मगध देशासंबंधी. (मगधामध्ये म्लेंछांचे ठाणे असल्यामुळे तो धर्मकृत्याला अयोग्य असा मानला गेला आहे) : ‘मग म्लेंच्छाचे वसौटे । दांगाणे हन कैकटे ।’ - ज्ञा १७·२९४. [सं. कीकट]
कैकटा   पहा : कीकट : ‘आणि देख कैकट फटकाळा ।’ - यथादी १७·२३५.
कैकटा वि. १. भयंकर; रानटी; वाईट; दरिद्री; किड्यांचा (देश). २. मगध देशासंबंधी. (मगधामध्ये म्लेंछांचे ठाणे असल्यामुळे तो धर्मकृत्याला अयोग्य असा मानला गेला आहे) : ‘मग म्लेंच्छाचे वसौटे । दांगाणे हन कैकटे ।’ - ज्ञा १७·२९४. [सं. कीकट]
कैकड   पहा : कीकट : ‘आणि देख कैकट फटकाळा ।’ - यथादी १७·२३५.
कैकड वि. १. भयंकर; रानटी; वाईट; दरिद्री; किड्यांचा (देश). २. मगध देशासंबंधी. (मगधामध्ये म्लेंछांचे ठाणे असल्यामुळे तो धर्मकृत्याला अयोग्य असा मानला गेला आहे) : ‘मग म्लेंच्छाचे वसौटे । दांगाणे हन कैकटे ।’ - ज्ञा १७·२९४. [सं. कीकट]
कैकाट न. कैकाडी लोकांचा समूह; एक जात.
कैकाड वि. भांडखोर.
कैकाडी पु. एका जातीचे नाव. त्या जातीतील माणूस. या जातीतील लोक बुरड्या, टोपल्या इ. विकून उदरनिर्वाह करतात. महाराष्ट्रात यांच्या चार पोटजाती आहेत. [सं. कीकट]