शब्द समानार्थी व्याख्या
क्रिंतन स्त्री. (सं.) मुरकी.
क्रीड न. ध्येय; अंतिम हेतू; आद्यतत्त्व : ‘जुन्या पक्षानें राष्ट्रीय सभेचे अंतिम हेतू किंवा क्रीड कायम ठरवून...’ - लोटिकेले ३·२६३. [इं.]
क्रीडणे अक्रि. खेळणे; मौज करणे; विलास करणे : ‘धन्य धन्य तें नंदाचे आंगण । जेथे क्रीडे मनमोहन ।’ - हरि ५·१७७. [सं. क्रीडा]
क्रीडन न. स्त्री. १. खेळ; मौज; विलास; लीला; मनोरंजन; करमणूक. २. परमार्थाखेरीजचा व्यवहार. ३. मैथुन; सुरत : ‘क्रीडा करो तुजसवें ललना पलंगीं ।’ - र ३.
क्रीडा न. स्त्री. १. खेळ; मौज; विलास; लीला; मनोरंजन; करमणूक. २. परमार्थाखेरीजचा व्यवहार. ३. मैथुन; सुरत : ‘क्रीडा करो तुजसवें ललना पलंगीं ।’ - र ३.
क्रीडनकोप पु. प्रणयकोप; खोटा राग. [सं.]
क्रीडाकोप पु. प्रणयकोप; खोटा राग. [सं.]
क्रीडनकौतुक न. चित्तविनोद; करमणूक; गंमत. [सं.]
क्रीडाकौतुक न. चित्तविनोद; करमणूक; गंमत. [सं.]
क्रीडनपाश पु. फासा; अक्ष (खेळण्याचा).
क्रीडापाश पु. फासा; अक्ष (खेळण्याचा).
क्रीडनमार्ग पु. खेळातून शिक्षण. (प्राथमिक शिक्षण आ १९४८)
क्रीडनमृग पु. १. करमणुकीसाठी बाळगलेले जनावर (हरिण, वानर) : ‘पढविलें पाखरूं ऐसें न बोले । यापरी क्रीडामृगही तैसा चले ।’ - ज्ञा ११·१७०. २. (ल.) काठीचा घोडा; खेळवणा. ३. दुसऱ्याच्या कह्यात वागणारा माणूस; ताटाखालचे मांजर; लाळघोट्या माणूस. [सं.]
क्रीडामृग पु. १. करमणुकीसाठी बाळगलेले जनावर (हरिण, वानर) : ‘पढविलें पाखरूं ऐसें न बोले । यापरी क्रीडामृगही तैसा चले ।’ - ज्ञा ११·१७०. २. (ल.) काठीचा घोडा; खेळवणा. ३. दुसऱ्याच्या कह्यात वागणारा माणूस; ताटाखालचे मांजर; लाळघोट्या माणूस. [सं.]
क्रीडाउपचार पु. (मानस.) मुलांच्या मानसशास्त्रातील एक प्रक्रिया. मुलांच्या खेळांच्या विषयावरून त्यांच्या मानसिक परिस्थितीचा अंदाज बांधण्याची पद्धत.
क्रीडावृत्ति स्त्री. (मा.शा.) खेळण्याची उपजतबुद्धी, सहजप्रवृत्ती, स्वभाव.
क्रीडांगण न. ज्या ठिकाणी क्रिकेट, खो खो, कबड्डी इ. मोठे उघड्यावरचे खेळ खेळले जातात असे मैदान किंवा मोकळी जागा. [सं.]
क्रीडास्थान न. ज्या ठिकाणी क्रिकेट, खो खो, कबड्डी इ. मोठे उघड्यावरचे खेळ खेळले जातात असे मैदान किंवा मोकळी जागा. [सं.]
क्रीत स्त्री. क्रिया; कृती. [कृति अप.]
क्रीत पु. १. विकत घेतलेला मुलगा; बारा वारसांपैकी एक. २. दासांतील एक भेद.
क्रीत वि. विकत घेतलेले; खरेदी केलेले. २. विकलेले. [सं.]
क्रीतानुशय पु. विकत घेतलेली वस्तू विकणाऱ्याला परत करणे; पसंत न पडलेल्या खरेदीचा व्यवहार. [सं.]
क्रील न. (वस्त्रोद्योग) सुताने भरलेल्या बॉबिन्स बसविण्याची चौकट.
क्रुद्ध वि. रागावलेला; कुपित : ‘एकें उदारें अतिबद्धें । क्रुद्धे एकें ॥’ - ज्ञा ११·१२६. [सं.]
क्रुद्धदृष्टि स्त्री. (नृत्य) दृष्टीमध्ये कठोरता व निश्चलता (पापण्या आणि बुबुळे निश्चल ठेवून) दाखविणे. क्रोधाचा भाव दाखविण्यासाठी या अभिनयाचा उपयोग करतात. [सं.]