शब्द समानार्थी व्याख्या
क्लेशी वि. दुःखी; पीडित; कष्टी; व्यग्र : ‘बहुक्लेशी झाल्या श्रवणिं पडतां हें द्विजसत्या ।’ - वामन यज्ञपत्न्याख्यान ५०. [सं.]
क्लेशित वि. दुःखी; पीडित; कष्टी; व्यग्र : ‘बहुक्लेशी झाल्या श्रवणिं पडतां हें द्विजसत्या ।’ - वामन यज्ञपत्न्याख्यान ५०. [सं.]
क्लैब्य न. १. नपुंसकत्व; हिजडेपणा. २. (ल.) भीरुता; अपौरुष. [सं.]
क्लोरिन न. पाणी निर्जंतुक करण्यासाठी वापरण्यात येणारे औषध. [इं.]
क्लोरिन पु. (रसा.) अधातुरूप मूलद्रव्य. यापासून निर्माण होणारा वायू हिरवट पिवळ्या रंगाचा व तीक्ष्ण वासाचा असून विषारी असतो. विरंजक म्हणून उपयोग.
क्लोरोफार्म पु. (वै.) रोग्यावर शस्त्रक्रिया करताना गुंगी आणण्यासाठी उपयोगात आणले जाणारे द्रवरूप औषध.
क्वचित क्रिवि. कोठे तरी; तुरळक; विरळा; सर्वत्र नाही असे. [सं.]
क्वणत वि. मधुर आवाज करणारी (किंकिणी, नुपूर इ.) : ‘केयूरें भुज पारिजात फुलले, माजी क्वणत् किंकणी ।’ - र (गजेन्द्रमोक्ष) ६३. [सं.]
क्वणन वि. मधुर आवाज करणारी (किंकिणी, नुपूर इ.) : ‘केयूरें भुज पारिजात फुलले, माजी क्वणत् किंकणी ।’ - र (गजेन्द्रमोक्ष) ६३. [सं.]
क्वणित न. किणकिण; मधुर आवाज (नुपूर, पैंजण यांचा). [सं.]
क्वथन न. कढणे; काढा. [सं.]
क्वाडका   १. अडसर, अडकण. २. अर्धगोल, अंतरगोल मणी-पुली. ३. सूत काढण्यासाठी रहाटास बसविलेले लाकडी चाक.
क्वाथ पु. १. औषधांचा काढा; कढविलेला पदार्थ. २. कात. [सं.]
क्वापि क्रिवि. कोठेही. [सं.]
क्वार स्त्री. कुवारी. पहा : कुमारी : ‘तेव्हां ते मातेनें सकरुणकरें क्वारि धरली ।’ - सारुह ७·१७३. [सं. कुमारी]
क्वारी स्त्री. कुवारी. पहा : कुमारी : ‘तेव्हां ते मातेनें सकरुणकरें क्वारि धरली ।’ - सारुह ७·१७३. [सं. कुमारी]
क्वारंटी न. नैसर्गिक साथीच्या रोगाने दूषित असलेल्या ठिकाणचा मनुष्य गावाबाहेर काही दिवस ठेवण्याची व्यवस्था : ‘बसले क्वारंटी । परगांवीं जाण्यास पाहिजे, सुभेसाहेबाची पासचिठ्ठी ।’ - गापो ११३.
क्वार्टर   राहण्याचे सरकारी घर; लष्कराची बराक. (गो.) [पोर्तु.]
क्विनाईन   पहा : कोयनेल
क्विनिन   पहा : कोयनेल
क्विंटल   १००० कि.ग्रॅ. वजन.
  मराठी वर्णमालेतील सतरावे अक्षर आणि दुसरे व्यंजन.