मुख्य पृष्ठ >> स्वातंत्र्यवीर सावरकर
महाराष्ट्राचे शिल्पकार(स्वातंत्र्यवीर सावरकर)
स्वातंत्र्यवीर सावरकर ची प्रतिमा

स्वातंत्र्यवीर सावरकर ची मोठा प्रतिमा
थोडक्यात माहिती

पिवळसर, तांबूस गोरा वर्ण, धरधरीत नाक, चमकदार, बारीक बोलके डोळे, लोभस वागणं, लाघवी बोलणं, मनमिळावू, मोकळा स्वभाव आदि अंगच्या गुणांनी विनायक-तात्या सर्वाचा लाडका, तसाच कौतुकाचा. शेतीवरील गडीमाणसं त्याच्या बालीश औदार्यानं मोठी भारावून त्याला ‘छोटे जहागीरदार’ म्हणून मोठ्या कौतूकाने मान देत असत.

आपण ई-बुक हे खालील दिलेल्या प्रारूप (format) मध्ये डाऊनलोड करू शकता.

सुचना :ई-पुस्तके पुढील दोन स्वरुपात उपलब्ध आहेत: ई-पब आणि मोबी, हे दोन्ही प्रकार सर्व प्रकारच्या उपकरणांवर सर्वाधिक वापरले जातात. ही पुस्तके कुठल्याही माध्यमांवर वाचता यावीत असाच सर्वतोपरी प्रयत्न आहे. मात्र काही उपकरणे भारतीय भाषांना पूरक नसतील किंवा काही उपकरणांमध्ये भारतीय भाषांच्या रचनेचे नियम पाळलेले नसतील तर मजकूर वाचण्यात अडचण येऊ शकते.

ई-बुक वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या संकेतस्थळावर जाऊन ई-बुक रीडर डाउनलोड करा.
ई-पब रीडर(epub Reader) डाउनलोड करा.
मोबी रीडर(mobi Reader) डाउनलोड करा.

मंडळाची माहिती

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या महाजालकावरील संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे. महाराष्ट्रातील साहित्य आणि संस्कृती यांची जोपासना करण्याच्या कामी १९६० पासून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ कार्यरत आहे.

प्रसिद्धकोश