मुख्य पृष्ठ >> एस्. एम्. जोशी
महाराष्ट्राचे शिल्पकार(एस्. एम्. जोशी )
एस्. एम्. जोशी ची प्रतिमा

एस्. एम्. जोशी ची मोठा प्रतिमा
थोडक्यात माहिती

१९७६ सालातला मे महिना. रत्नागिरीहून सकाळी निघालेली एस्.टी. ची बस अर्ध्या तासात गोळप या लहानशा गावी पोहोचली. तेथे एक उंच, शिडशिडीत बांध्याचे वृद्ध गृहस्थ आपल्या तीन नातवंडांना आणि सुनेला घेऊन उतरले. झपाट्याने चालत त्यांच्या जुन्या घरी पोहोचल्यावर उत्साहाने नातवाला म्हणाले, ‘निक्या, हे आपलं घर. इथं माझं लहानपण गेले.

आपण ई-बुक हे खालील दिलेल्या प्रारूप (format) मध्ये डाऊनलोड करू शकता.

सुचना :ई-पुस्तके पुढील दोन स्वरुपात उपलब्ध आहेत: ई-पब आणि मोबी, हे दोन्ही प्रकार सर्व प्रकारच्या उपकरणांवर सर्वाधिक वापरले जातात. ही पुस्तके कुठल्याही माध्यमांवर वाचता यावीत असाच सर्वतोपरी प्रयत्न आहे. मात्र काही उपकरणे भारतीय भाषांना पूरक नसतील किंवा काही उपकरणांमध्ये भारतीय भाषांच्या रचनेचे नियम पाळलेले नसतील तर मजकूर वाचण्यात अडचण येऊ शकते.

ई-बुक वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या संकेतस्थळावर जाऊन ई-बुक रीडर डाउनलोड करा.
ई-पब रीडर(epub Reader) डाउनलोड करा.
मोबी रीडर(mobi Reader) डाउनलोड करा.

मंडळाची माहिती

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या महाजालकावरील संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे. महाराष्ट्रातील साहित्य आणि संस्कृती यांची जोपासना करण्याच्या कामी १९६० पासून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ कार्यरत आहे.

प्रसिद्धकोश